Seminarium zorganizowane przez szkołę Ken-Jutsu BU-JUTSU-KAN w Krakowie w dniach 24-26.02.2012 roku, pod przewodnictwem sensei K.Młynarskiego z udziałem instruktorów, uczniów szkoły oraz zaproszonych gości.