Seminarium bujutsu z udziałem instruktorów i uczniów szkoły Ken-Jutsu BU-JUTSU KAN z Krakowa. Głównym prowadzącym był soke Paweł Nerć.