Seminarium zorganizowane przez szkołę Ken-Jutsu BU-JUTSU-KAN w Krakowie z udziałem instruktorów szkoły, uczniów oraz zaproszonych gości.