Prowadzący sensei

Treningi prowadzone są pod ogólnym kierownictwem Kajetana Młynarskiego 5 dan, kontynuatora szkoły w dziedzinie przekazu wiedzy, umiejętności i tradycji.

Treningi cykliczne w środy i soboty prowadzą;

  • sensei Grzegorz Adamczyk 3 dan - staż treningowy od października 2003 roku, bezpośredni uczeń Soke Takeuchi Toshimichi, współorganizator i organizator seminariów, pokazów, uczestnik stażu w Japonii.  Obecny skarbnik szkoły
  • sensei ( KAGE SENSEI) Wojciech Wilczyński 1 dan - staż treningowy od marca 2004 roku, bezpośredni uczeń Soke Takeuchi Toshimichi, organizator i współorganizator seminariów, pokazów, pierwszy honorowy skarbnik szkoły
  • sensei Wojciech Szczepaniak 3 dan - staż treningowy od września 2005 roku, bezpośredni uczeń Soke Takeuchi Toshimichi, współorganizator seminariów, pokazów oraz działań promocyjnych na rzecz szkoły
  • sensei Michał Kaźmirek 1 dan - staż treningowy od września 2006 roku, bezpośredni uczeń Soke Takeuchi Toshimichi, ściśle współdziałający w działaniach promocyjnych i szkoleniowych szkoły
  • sensei Dawid Łuczkowski 1 dan - promowany na stopień na seminarium 5-6.03.2016, prowadzący zajęcia treningowe
  • sensei Bartosz Siekański 1 dan - promowany na stopień na seminarium 5-6.03.2016, prowadzący zajęcia treningowe